Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Still

Strony: [1]
1
Tłumaczenie - sprawdzenie / Odp: artykuł: niemieckie szkolnictwo
« dnia: Październik 09, 2007, 18:00:17 pm »
Proszę, czy mógłby ktoś mi sprawdzić jeszcze te 2 ostanie części?


...lub chociaż co znaczy to: "und ideal gefördert werden"

 ???

2
Tłumaczenie - sprawdzenie / Odp: artykuł: niemieckie szkolnictwo
« dnia: Październik 08, 2007, 14:19:31 pm »
OK, rozumiem, że reszta jest mniej więcej poprawnie? :P

Ostatnie dwa akapity:
5)
Das Gymnasium war früher die Schule für die besten Schüler. Ungefähr 30 Prozent eines Jahrgangs besuchten diese Schulform. Das ist heute nicht mehr der Fall. Immer mehr Schüler gehen aufs Gymnasium, wo sie bis zum 10. Schuljahr im Klassenverband unterrichtet werden und einen Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin haben. Danach folgt die Oberstufe, in der die Schüler in Kursen unterrichtet werden, die zum Abitur führen.

tłumaczenie:
Gimnazjum było wcześniej szkołą dla najlepszych uczniów. Około 30 % rocznika uczęszczało do tej szkoły. To jest dzisiaj nie tylko przypadek. Zawsze więcej uczniów chodzi do Gimnazjum, gdzie uczeni są w zespole klasowym aż do 10 roku szkolnego i mają swojego wychowawcę. Potem następuje stopień wyższy, na którym uczniowie są nauczani na kursach, które przygotowywują do matury.

6)
In eine Gesamtschule gehen gute und weniger gute Schüler zusammen. Diese Schulform gibt es erst seit 1970. Alle Schüler besuchen die Sekundarstufe I , also die Klassen 5 bis 10. hier bietet sich die Möglichkeit alle verschiedenen Abschlüsse zu erreichen. Wer das Abitur machen will, muss die Oberstufe auf der Gesamtschule oder auf einem Gymnasium durchlaufen. Die Ideologie der Gesamtschule ist, dass alle Schüler dieselben Ausbildungschancen erhalten und ideal gefördert werden.

tłumaczenie:
Do szkoły ogólnej chodzą razem zdolni i mniej zdolni uczniowie. Ta forma szkoły istnieje dopiero od 1970 roku. Wszyscy uczniowie uczęszczają na etap Sekundarstufe I, więc klasy od 5 do 10 oferują tu możliwość osiągnięcia różnych zakończeń. ??? Kto chcę zrobić maturę, musi przejść przez stopień wyższy w szkole ogólnej lub Gimnazjum. Ideologią szkoły ogólnej jest, aby wszyscy uczniowie otrzymali taką samą szansę wykształcenia und ideal gefördert werden (<- to w ogóle nie wiem jak przetłumaczyć ???).

3
Tłumaczenie - sprawdzenie / Odp: artykuł: niemieckie szkolnictwo
« dnia: Październik 07, 2007, 17:24:07 pm »
Ten tekst po niemiecku nie jest mój. Dostałem go od nauczycielki :P ;) Ale dzięki, w przyszłości będę brał to pod uwagę :D

4)
In eine Realschule gehen vor allem Schüler, die nach der 10. Klasse einen Beruf erlernen wollen. Diese Schulform führt zur Mittleren Reife. Aber viele Schüler besuchen anschließend noch die Fachoberschule oder wechseln auf ein Gymnasium, wo sie sich in der Oberstufe auf das Abitur vorbereiten.

tłumaczenie:
Do szkoły realnej chodzą przede wszystkim uczniowie, którzy po 10 klasie chcą się wyuczyć zawodu. Ta forma szkoły dostarcza Mittleren Reife. Ale w końcu jeszcze wielu uczniów uczęszcza do średniej szkoły zawodowej lub zmienia na Gimnazjum, gdzie przygotowywują się do matury, realizując stopień wyższy nauczania.

 :)

4
Tłumaczenie - sprawdzenie / Odp: artykuł: niemieckie szkolnictwo
« dnia: Październik 07, 2007, 16:14:16 pm »
No właśnie wiedziałem na czym to polega, ale nie umiałem tego napisać :)

akapit 3)
Auf  der Hauptschule und der Realschule kann man bis zur 10. Klasse bleiben. Danach wird normalerweise eine praktische Ausbildung angestrebt. Grundsätzlich verlassen die Schüler die Hauptschule mit dem Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife. Danach geht es weiter auf die Berufsschule oder auch in die Oberstufe eines Gymnasiums, soweit die Schüler die geforderten Leistungen dafür erbringen.

Tłumaczenie:
W szkole głównej i realnej można zostać do 10 klasy. Potem zwykle można się ubiegać o szkolenie praktyczne. Z zasady uczniowie kończą szkołę główną otrzymaniem tzw.  Hauptschulabschluss lub Mittleren Reife (czyli zaświadczeniami o zdaniu egzaminu końcowego). Następnie w kolejności jest szkoła zawodowa lub też o wyższym stopniu trudności – Gimnazjum, o ile uczniowie przyswoili sobie wymagane zdolności.

5
Tłumaczenie - sprawdzenie / Odp: artykuł: niemieckie szkolnictwo
« dnia: Październik 07, 2007, 15:32:14 pm »
Dzięki  :)
OK, to akapit 2:

Danach muss entschieden werden, ob mit 10 oder 11  Jahren der Besuch einer Hauptschule, Realschule oder eines Gymnasium in Frage kommt. Aufgrund der Leistungen der Kinder machen die Lehrer und Lehrerinnen der Grundschule Vorschläge, aber die endgültige Entscheidung liegt bei den Eltern. Die Dreiteilung in der Sekundarstufe wirkt sehr selektiv. In manchen Bundesländern ziehen deshalb Gesamtschulen viele Schüler an, weil man auf diese Weise eine selektive Entscheidung erst einmal verhindern kann.

Tłumaczenie:
Potem trzeba być stanowczym, czy w rachubę wchodzi 10 czy 11 lat w szkole głównej, szkole realnej lub w gimnazjum. Określane jest to na podstawie proponowanych przez nauczycieli z podstawówki osiągnięć dzieci, ale ostateczna decyzja należy do rodziców. Trzystopniowy system szkolnictwa na drugim etapie nauki pracuje bardzo selektywnie. W niektórych krajach związkowych dlatego szkoły ogólne  przyciągają dużo uczniów, ponieważ dopiero w ten sposób można zapobiec podjęcia selektywnej decyzji. ???

Teraz będzie gorzej :-[

6
Czy DVD dołączone do programu mozna równiez odtwarzać na DVD podłączonym do telewizora a nie tylko na komputerze.
Wymagania sprzętowe:
    Procesor: 700 MHz/Windows 98, Me, 2000. XP/128 MB RAM/ 80MB wolnego miejsca na dysku twardym/ DVD-ROM, karta graficzna 800x600, 16-bit, karta dźwiękowa 16-bit kompatybilna z Windows/ mikrofon, głośniki

Cały program jest umieszczony na dysku DVD, więc raczej nie

7
Tłumaczenie - sprawdzenie / artykuł: niemieckie szkolnictwo
« dnia: Październik 06, 2007, 12:08:18 pm »
Witam,

mam do sprawdzenia moje tłumaczenie tekstu o niemieckim systemie szkolnym. Artykuł jest dość długi, więc będę wrzucał po jednym akapicie.

akapit 1.)

                          Junge Leute beschreiben das deutsche Schulsystem

Die Schulpflicht beginnt mit sechs jahren in der Grundschule, die in den meisten Bunderländern vier Jahre dauert. Wer den Anforderungen eines bestimmten Jahres in der Schule nicht gewachsen ist, muss „sitzen bleiben“ und das Jahr wiederholen. Es gibt auch Sonderschulen, auf die Kinder gehen, die lern- oder körperbehindert sind.

I moje tłumaczenie:

                        Młodzi ludzie opisują niemieckie szkolnictwo

   Obowiązek szkolny zaczyna się w wieku 6 lat w szkole podstawowej, która najczęściej w krajach związkowych trwa 4 lata. Kto nie sprostał określonym na dany rok wymaganiom, musi zostać i powtarzać klasę. Istnieją także szkoły specjalne, do których uczęszczają dzieci upośledzone umysłowo i fizycznie.


Aha, zdania podkreślone są na pewno do poprawy bo prawie nie wiedziałem jak je przetłumaczyć  :P

Strony: [1]